Skip to main content
Kiinnitetyt suosikit

Operatiivinen päällikkö

Etsimme nyt Mikkelin tehtaallemme OPERATIIVISTA PÄÄLLIKKÖÄ uuteen positioon ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Keskeiset tehtävät ja vastuut

 • vastaa tehokkaasta ja taloudellisesta tuotannosta ja oman vastuualueen budjetista ja sen saavuttamisesta
 • vastaa tuotantoteknologian kehittämisestä ja toiminnan jatkuvasta parantamisesta
 • vastaa asiakkaan vaatimusten ja toivomusten ja asiakkaan asettamien laatuvaatimusten ja aikataulujen mukaisesta tuotteiden valmistamisesta reseptien, spesifikaatioiden ja toimitusvarmuustavoitteiden mukaisesti   
 • osallistuu uusien tuotteiden kehittämiseen ja vanhojen parantamiseen yhdessä myynnin ja tuotekehityksen kanssa
 • vastaa tuotanto-organisaation riittävästä osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä
 • huolehtii, että noudatetaan lainsäädännön ja auditointien vaatimuksia sekä voimassa olevaa työehtosopimusta
 • kehittää työturvallisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia yhtiön linjausten mukaisesti
 • vastaa vastuualueensa työsuhdeasioiden hoidosta, toimihenkilöiden palkkauksesta, opastuksesta ja koulutuksesta

 

Tehtävään vaadittava koulutus ja tietotaidot:

 • edellyttää alan teknistä tai luonnontieteellistä ylempää korkeakoulutusta
 • 5-10 v työkokemusta
 • kokemus prosessi- ja kappaletavarateollisuudesta on eduksi
 • LEAN menetelmien ja jatkuvan parantamisen menetelmien hallinta
 • kielitaitovaatimuksena on suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito
 • kyky nähdä kokonaisuuksia
 • kiinnostusta toimialan kehityksen seurantaan
 • hyviä ihmissuhde- ja johtamistaitoja
 • kykyä ja halukkuutta verkostoitumiseen

 

Kuinka tästä eteenpäin?

Lisätietoja tehtävästä antaa InHunt Group Oy:n Aluejohtaja, Senior Headhunter Heikki Ovaskainen, puh. 040 – 8439 221 tai Vitrulan Composites Oy:n Plant Manager Markku Iivonen, puh. 040 – 5330 212.

LINKIN

Kiinni