Kiinnitetyt suosikit

Urheilu

Urheilu- ja vapaa-ajan välineiden valmistajat hyödyntävät teknisten tekstiilien ja komposiittien ominaisuuksia: lujitevalinnalla voidaan tavoitella erityisen tasaista pintaa, tehokkuutta tuotantoprosessiin tai suorituskykyä huippu-urheilussa käytettävien välineisiin.

Keveys

Olivatpa kyseessä sitten sukset, lumilaudat, kypärät tai tennismailat, urheiluvälineiden painolla on suuri merkitys. Valmistettavan tuotteen tulee olla mahdollisimman kevyt ja samanaikaisesti sen pitäisi kestää kovaakin käyttöä.

Vitrulanin multiaksiaalit ja hybridilujitteet valmistetaan käyttökohteen lujuusvaatimukset huomioiden ja kuidut suunnataan asiakastarpeiden mukaisesti. Näin tuotteeseen tarvitaan vähemmän vahvistavia kerroksia, mikä puolestaan keventää kokonaispainoa. 

Hybridilujitetta käyttämällä voidaan materiaalivalintojen kautta parantaa myös muita tuotteen yksilöllisiä ominaisuuksia.

MULTIAKSIAALIT  HYBRIDILUJITTEET

Optimaalinen hartsin virtaus

Kun tavoitellaan hyvää hartsin virtausta lujitteessa, Vitrulanin virtauslujite Combiflow on sopiva valinta. Combiflow-tuotteet ovat lujitteita, jotka koostuvat yleensä kolmesta kerroksesta. Katkokuitu- tai hakematto tikataan molemmin puolin hartsia läpäisevää, synteettistä virtauskerrosta. Ne koostuvat erityisen läpäisevistä ja elastisista virtausmateriaaleista, jotka tikataan katkokuitujen kerroksiin. Näin hartsinvirtaus lujitteessa on nopeaa ja hallittua.

VIRTAUSLUJITTEET

Erityinen lujuus

Jotta suksien, lumilautojen ja tennismailojen kaltaiset urheiluvälineet kestäisivät käytössä pitkään, niiden on kestettävä hajoamatta taivutusta ja vääntöä.

 

Multiaksiaalit tai hybridilujitteet täyttävät nämä vaatimukset erinomaisesti. Tuotteen kuitusuuntien valinnoilla voidaan parantaa lujitteen taivutus- ja vääntökuormituksen kestävyyttä.

Monien urheiluvälineiden on oltava sopivan elastisia, jotta ne mukautuisivat täydellisesti lajin ja urheilijan tarpeisiin. Kestävyydestä ei kuitenkaan saa tinkiä elastisuuden takia.

Vitrulanin kudoksissa voidaan yhdistää eri kuitumateriaaleja, jotta lujitteesta saadaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa sopiva.

Kun multiaksiaaliin, hybridilujitteeseen tai kudokseen yhdistetään virtauskerros, voidaan parantaa sekä urheiluvälineen kestävyyttä että jäykkyyttä halutun suuntaisesti.

Vitrulanin virtauslujitteiden Multiflow-valikoiman tuotteita voi lisäksi mukauttaa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

KUDOKSET  MULTIAKSIAALIT  HYBRIDILUJITTEET  VIRTAUSLUJITTEET

OPTIMAALINEN MUOTOUTUVUUS

Optimaalinen muotoutuvuus on erityisen tärkeää, jotta ei kangas ei laskostu eikä siihen jää liian hartsipitoisia alueita, jotka voisivat halkeilla.

 

Multiaksiaalejahybridilujitteitakudottuja tuotteita voi muokata kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiviksi käytön helpottamiseksi erilaisissa muoteissa.

Combiflow kuuluu Vitrulanin virtaustuotteisiin , ja se mukautuu elastisuutensa ansiosta ongelmitta hankaliinkin muotoihin.

VIRTAUSLUJITTEET  MULTIAKSIAALIT  HYBRIDILUJITTEET  HYBRIDIKUDOKSET

NOPEA MUOTINLATAUS

Vitrulanin tikattuja mattoja käyttämällä on helppo tehostaa työskentelyä, koska yksi kerros vastaa jopa neljää erillistä lujitekerrosta.

TIKATUT MATOT

Löydät lisätietoja materiaalipalvelun esitteistä:


Materiaalipalvelu

Kiinni