Kiinnitetyt suosikit

Laatu vaatii tahtoa

Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan asiakkaidemme laatua, taloudellisuutta, turvallisuutta ja ekologista kestävyyttä koskevat tarpeet ja toiveet, välittämään ne kaikille työntekijöillemme ja täyttämään asiakkaidemme toiveet paremmin kuin hyvin.

Vitrulan-konserni on jo pitkään tunnettu tekstiililasikuitutuotteiden asiantuntijana. Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, joista yksi on sovelletun tekniikan tutkimusyhteisö Fraunhofer-instituutti. Tämä osoittaa, miten vahvasti painotamme tutkimusta ja innovointia.

Asiakastyytyväisyyden varmistaminen on tärkein ohjenuoramme. Siksi pidämmekin tärkeimpänä tehtävänämme toteuttaa asiakkaidemme tuotetta, palvelua ja prosessia koskevat vaatimukset joustavasti ja yksilöllisesti.

Ohjenuoranamme onkin kaikkien jo olemassa olevien ja uusien tuotteiden osalta slogan "parasta laatua Made in Germany“.

Työntekijöidemme taitotieto on tuotteidemme korkean laadun perusta. Kiinnitämmekin paljon huomiota työntekijöidemme perus- ja jatkokoulutukseen. Olemme myös tietoisia siitä, että työntekijöidemme terveys ja suorituskyky ovat oleellisia asioita yrityksemme menestyksen kannalta.

Tunnemme vastuumme ympäristön huomioimisesta ja siitä, että varmistamme elämisen edellytykset myös tuleville sukupolville. Siksi ympäristönsuojelu on meille tärkeä asia. Teemme kaikkemme, jotta työskentelisimme mahdollisimman tehokkaasti, resursseja säästäen ja kestävästi. Kestävyys on meille kokonaisvaltainen periaate, ja me toteutamme sitä sosiaalisesta, teknologisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta.

Yritys on käyttänyt jo vuodesta 1996 alkaen DIN EN ISO 9001:2015 -‑standardiin perustuvaa omaa laadunhallintajärjestelmäänsä. Valtuutettu sertifiointilaitos valvoo säännöllisesti laadunhallintajärjestelmämme käyttöä ja kehittämistä.

Me kehitämme jatkuvasti energiatehokkuuttamme, ja tätä valvotaan ISO 50001 -‑standardin mukaisesti toistuvasti. 

ISO 9001:2015 -‑sertifikaatti

ISO 50001:2018 -‑sertifikaatti

Kiinni