Kiinnitetyt suosikit

Tuulivoima

Energiaa tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti. Tuulivoimatuotannossa se tarkoittaa sitä, että tuulivoimaloiden laitteiston kokoa kasvatetaan ja muotoilua optimoidaan jatkuvasti. Lujitetuotteidemme avulla voimalan yksittäisten osista kuten turbiinin roottorilavoista saadaan keveämpiä lujuusominaisuuksista tinkimättä. Tuulivoimalan rakennuskustannukset pienenevät ja voimalan käyttö on myös pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa.

Keveys

Tuulivoimaloiden roottoreiden lavoista tehdään yhä suurempia ja niiden muotoa optimoidaan, jotta ne tuottaisivat energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Roottorin lavan paino on tässä tärkeässä roolissa.

Vitrulanin multiaksiaalituotteet kehitetään ja valmistetaan käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja tuotteen kuitusuunnat optimoidaan kuormitustarpeisiin.  Näin lujitekerroksia tarvitaan vähemmän, tuotteesta tulee kevyempi ja laminaatin valmistus tehostuu. 

Tuulivoimateollisuuden tarpeisiin sopivat myös hiili-lasikuitu multiaksiaalihybridituotteemme ja hybridikudoksemme sekä esimerkiksi HM-kuidusta valmistetut yksisuuntaislujitteemme. Tuotteet ovat kevyitä ja niillä on erinomaisia teknisiä ja mekaanisia ominaisuuksia.

MULTIAKSIAALIT  HYBRIDIKUDOKSET  HYBRIDILUJITTEET    YKSISUUNTAISLUJITTEET

Optimaalinen hartsin virtaus

Infuusiosta tulee entistä tärkeämpi osa valmistusprosessia, kun tuulivoimaloiden osat kuten roottorien lavat, napojen lasikuitukuoret ja konehuoneen verhoukset kasvavat ja laminaatit tulevat yhä paksummiksi.  Isommat osat ja paksummat laminaattikerrokset on saatava kostutettua hartsilla kokonaan ilman että niihin jää ilmarakoja, jotta laminaattiin ei jää heikkoja kohtia.

Vitrulanin virtaustuotteet sopivat hyvin hartsi-infuusioon. Erityisesti tuulivoimaa varten olemme kehittäneet HighFlow Wind Energy -tuotteen, joka tehostaa infuusioprosessia ja minimoi ilmakuplat. Infuusionopeutta voi mukauttaa lujiterakenteesta ja lujitteen painosta riippumatta, mikä nopeuttaa komposiittirakenteen valmistusprosessia jopa 300 %. HighFlow Wind Energy pienentää kokonaistuotantokustannuksia jopa 15 %.

VIRTAUSTUOTTEET  

OPTIMAALINEN KUORMITUKSEN KESTO

Tuulivoimaturbiinin roottorien lavat altistuvat päivittäin suurille mekaanisille voimille. Jotta roottorien lavat kestäisivät tämän kuormituksen pitkällä aikavälillä, rakenteen on oltava oikeanlainen.

Vitrulanin multiaksiaalit ja hybridituotteet valmistetaan kulloisiinkin kuormitustarpeisiin sopiviksi. Tuotteen kuidut suunnataan rakenteeseen kohdistuvan kuormituksen mukaisesti, jotta komponentti saadaan tarvittavan kestäväksi.

MULTIAKSIAALIT  HYBRIDIKUDOKSET

Nopea MUOTINLATAUS

Työskentelyn tehoa voi parantaa käyttämällä tikattuja kudos-mattoyhdistelmiä tai multiaksiaalien ja mattojen yhdistelmiä, koska niiden yksi kerros vastaa useampaa erillistä lujitekerrosta.

Jo pelkästään multiaksiaalien ja hybridilujitteiden optimoidut kuitusuunnat antavat tuotteelle hyvät mekaaniset ominaisuudet.

MULTIAKSIAALIT  HYBRIDILUJITTEET  YHDISTELMÄTUOTTEET

LIIMAPINTATUOTTEET

Suurin osa teknisistä tekstiileistä ja komposiiteista on saatavilla 127 cm:n levyisenä polyesteri- tai ja vinyyliesteri-yhteensopivalla liimakerroksella. Liima-aine pitää lujitteen paikoillaan, kun muotti täytetään ja suljetaan.

TEKNISET TEKSTIILIT JA KOMPOSIITIT

Saat lisätietoja materiaalipalvelun esitteistä:

Materiaalipalvelu

Kiinni