Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Siła wiatru

Dla zwiększenia efektywności pozyskiwania energii siłownie wiatrowe są wciąż powiększane i ich kształt jest optymalizowany. Dzięki właściwemu zastosowaniu tkanin technicznych i kompozytów można niekiedy dostosować masę albo również przenoszenie sił przez poszczególne elementy, jak łopaty wirnika albo okładziny gondol. Dzięki temu można nie tylko zmniejszyć koszty produkcji ale również wydłużyć czas efektywnej eksploatacji.

Mała masa

Łopaty wirników siłowni wiatrowych stają się coraz większe, a ich kształt zoptymalizowany, aby umożliwić efektywne pozyskiwanie energii. Ważną rolę odgrywa przy tym również masa łopat wirnika.

W celu utrzymania jej na możliwie niskim poziomie stosuje się wieloosiowe rowingi firmy Vitrulan. Dzięki różnym możliwościom ustawienia włókien rowingi mogą się perfekcyjnie dostosować do działających sił. W rezultacie wystarczy zastosowanie mniejszej liczby warstw wzmacniających i również zmniejszenie nakładu na wprowadzanie wkładek.  

Oprócz tego mogą być stosowane tkaniny hybrydowe albo rowingi hybrydowe oraz rowingi jednokierunkowe(UD) z włókna węglowego albo ze szkła E/modalnego(HM), posiadające małą masę oraz wyróżniające się właściwości techniczne i mechaniczne.

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych    do rowingów jednokierunkowych

Zoptymalizowany przepływ żywicy

Wraz ze zwiększaniem się elementów konstrukcyjnych siłowni wiatrowych, jak łopaty wirników, kołpaki wirników albo okładziny gondol oraz coraz grubszymi laminatami  proces infuzji staje się coraz bardziej krytyczny, ponieważ z taką samą jakością nasączane żywicą mają być większe elementy konstrukcyjne i grubsze warstwy, bez wytwarzania pęcherzy powietrza i tym samym miejsc osłabionych.

Wyroby wykonane z ciekłej żywicy przez firmę Vitrulan nadają się zwłaszcza do dalszego przetwarzania za pomocą infuzji żywicy. Opracowana specjalnie dla dziedziny elektrowni wiatrowych HighFlow Wind Energy umożliwia całkowite zwilżenie tkaniny i minimalizację porów powietrza. Prędkość infuzji można dostosować bez żadnych ograniczeń, niezależnie od konstrukcji i masy wyrobu, co umożliwia zwiększenie prędkości wykonywania całej konstrukcji zespolonej  do 300%  .Dzięki temu całkowite koszty produkcji można zmniejszyć o 15%.

do wyrobów wykonanych z ciekłej żywicy  

Przejmowanie dużych sił

Łopaty wirników są codziennie poddawane działaniu dużych sił mechanicznych które oddziałują na całą konstrukcję. Dla zapewnienia długoletniej wytrzymałości decydującą rolę odgrywa prawidłowa budowa elementu konstrukcyjnego.

Dzięki ustawieniu włókien w kierunku obciążenia można perfekcyjnie dostosować rowingi wieloosiowe oraz rowingi hybrydowe firmy Vitrulan do każdego przypadku działania siły . Dzięki temu można przejmować maksymalne obciążenie w przewidzianym kierunku i przekazywać do elementu konstrukcyjnego.

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych

Szybkie wypełnianie form

Przez zastosowanie rowingów wieloosiowych albo rowingów hybrydowych, w postaci zestawów mat rowingowych, można w łatwy sposób zwiększyć wydajność pracy, ponieważ jedna warstwa odpowiada czterem oddzielnym warstwom wzmacniającym.

Zastosowanie rowingów wieloosiowych i hybrydowych powoduje zmniejszenie liczby warstw wzmacniających, ponieważ indywidualnie ustawiające się włókna tworzą warstwę o bardzo dobrych właściwościach mechanicznycht. 

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych  do zestawów mat rowingowych

Samoprzylepne

Większość tekstyliów i kompozytów technicznych jest wykonywana z powłoką klejową kompatybilną z poliestrami albo estrami winylu i jest dostępna do szerokości 127 cm. Klej utrzymuje położenie wzmocnień podczas napełniania i zamykania formy.

DO TEKSTYLIÓW I KOMPOZYTÓW TECHNICZNYCH

Więcej informacji znajduje się w broszurach umieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij