Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Filtracja

Ponieważ media filtracyjne są codziennie silnie obciążone, więc trzeba je odpowiednio wzmacniać. Vitrulan oferuje do tego celu specjalne tkaniny podporowe i ochronne, posiadające konieczną wytrzymałość i sztywność. Na życzenie klienta mogą zostać zastosowane dokładnie dobrane tekstylia techniczne dla separacji ciał stałych / cieczy, filtracji gorących spalin albo filtracji cząstek.

Wytrzymałość i stabilność

Przy filtracji mokrej, gdzie dochodzi do separacji cząstek stałych i cieczy, działają niekiedy duże, ciągłe oraz wciąż zmieniające się siły ściskające, które musi wytrzymać zastosowane medium filtracyjne.

Przez wprowadzenie tkaniny podporowej i ochronnej w formie tkaniny siatkowej, filtr uzyskuje konieczność stabilność i wytrzymałość, zapewniające długą trwałość.

Również w przypadku filtracji cząstek (oczyszczanie powietrza) zastosowane maty z włókna szklanego albo bawełny mogą być zabezpieczone za pomocą tkaniny siatkowej . Oprócz tego zapewniają one łatwą obsługę, aby konfekcjonowanie przez klienta było możliwie najłatwiejsze. 

do tkanin siatkowych

Wyróżniająca się odporność termiczna i chemiczna

Medium filtracyjne jest w czasie filtracji gorących spalin w paleniskach poddawane niekiedy działaniu wysokich temperatur albo par chemicznych.

Tkaniny filtracyjne Vitrulan mogą być wyprodukowane, odpowiednio do działających sił, z różnych surowców, jak włókno szklane, poliester HT, aramid oraz inne syntetyczne materiały włókniste i tym samym mogą być perfekcyjnie dostosowane do każdorazowych wymagań.

do tkanin filtracyjnych

Więcej informacji w broszurach zamieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij