Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Sport

Producenci sprzętu rekreacyjnego i wyczynowego sięgają coraz częściej do tkanin technicznych i kompozytów, aby zoptymalizować skład swoich wyrobów. Nie odgrywa przy tym żadnej roli, czy chodzi o szczególnie równomierny wygląd powierzchni, ekonomiczne rozwiązanie dla rynku masowego albo dodatkowe wzmocnienie dla sportu wyczynowego.

Mała masa

Niezależnie od czego, czy chodzi o narty, deski snowbordowe, kaski albo rakiety tenisowe: w sprzęcie sportowym i wszelkiego rodzaju wyposażeniu decydującą rolę odgrywa masa. Projektowany wyrób musi być możliwie lekki i jednocześnie musi wytrzymywać siły powstające przy jego użytkowaniu 

Umożliwia to wprowadzenie rowingów wieloosiowych albo rowingów hybrydowych :dzięki różnym możliwościom ukierunkowania włókien można zapewnić zdolność przejmowania bardzo dużych sił, przy wymaganym ukierunkowaniu. W porównaniu z tradycyjnymi tkaninami wzmacniającymi taki sam rezultat uzyskuje się przy zastosowaniu mniejszej liczby warstw rowingów wieloosiowych albo hybrydowych. Mniejsza liczba warstw pozwala obniżyć masę całkowitą.

Rowing hybrydowy, dzięki zastosowaniu różnych materiałów, umożliwia uzyskanie dodatkowych właściwości elementu konstrukcyjnego.

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych

Zoptymalizowany przepływ żywicy

W celu poprawy płynności produktu wzmacniającego stosuje się wyroby Combiflow z produktów wykonanych z żywicy przez firmę Vitrulan. Składają się one ze szczególnie przepuszczalnego i elastycznego medium płynnego, zszytego z warstwami pociętych włókien. Zapewnia to szybszy, kontrolowany przepływ żywicy podczas całego procesu.

DO WYROBÓW Z ŻYWIC

Szczególna wytrzymałość

W celu zapewnienia długiej trwałości, sprzęt sportowy, jak narty, deski snowbordowe, albo rakiety tenisowe muszą posiadać szczególnie dużą wytrzymałość na zginanie i skręcanie (zwichrowanie), aby nie pękły podczas użytkowania.

Rowingi wieloosiowe albo rowingi hybrydowe mogą optymalnie sprostać temu zadaniu, ponieważ ich włókna, posiadające zdolność indywidualnego ustawienia, przejmują występujące siły zginające i skręcające i potrafią je przenosić dalej.

Niektóre rodzaje sprzętu sportowego wymagają właściwej elastyczności, aby właściwie dopasować się do otoczenia i do użytkownika. Jednak wytrzymałość nie może ulec pogorszeniu wskutek elastyczności konstrukcji.

Tkaniny techniczne firmy Vitrulan mogą, dzięki odpowiednim połączeniom materiałów włóknistych, doskonale dopasować się do istniejących wymagań.

Przez połączenie medium płynnego z jedną albo kilkoma warstwami strukturalnych wzmocnień, jak przykładowo rowingi wieloosiowe, rowingi hybrydowe albo tkaniny techniczne, można jednocześnie zwiększyć wytrzymałość i sztywność w określonych kierunkach.

Asortyment Multiflow, składający się z wyrobów wykonanych z żywic produkcji firmy Vitrulan można również dostosowywać indywidualnie do każdego przewidzianego zastosowania.

do tkanin technicznych  do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych  DO WYROBÓW Z ŻYWIC

Dobra zdolność drapowania

Dobra zdolność drapowania jest szczególnie istotna dla technologii wtryskowej (Light RTM i RTM) , aby zapobiec tworzeniu się fałd albo obszarów nadmiernie nasyconych żywicą, które mogą mieć skłonność do powstawania rys.

Rowingi wieloosiowe, rowingi hybrydowe oraz tkaniny hybrydowe mogą zostać indywidualnie przystosowane do każdego przewidzianego zastosowania, co umożliwia zastosowanie nawet w trudnych kształtach.

Combiflow jest jednym z wyrobów powstałych z żywic produkowanym przez firmę Vitrulan, który dzięki elastyczności materiału ma zdolność łatwego dopasowywania do nawet trudnych kształtów.

DO PRODUKTÓW Z ŻYWIC  DO ROWINGÓW WIELOOSIOWYCH  do rowingów hybrydowych  DO TKANIN HYBRYDOWYCH

Szybkie wypełnianie form

Przez zastosowanie zszytych mat można łatwo zwiększyć wydajność pracy , ponieważ jedna warstwa odpowiada nawet czterem oddzielnym warstwom wzmacniającym.

DO MAT ZSZYTYCH

Więcej informacji w broszurach zamieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij