Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Renowacja kanałów

Niezależnie od tego, czy są umieszczone bezpośrednio w elemencie konstrukcyjnym, czy też wprowadzone później jako rękaw podczas renowacji, przez zastosowanie tkanin technicznych i kompozytów produkcji firmy Vitrulan kanały otrzymują wymagane wzmocnienie, aby sprostać codziennie działającym na nie siłom.

Wysoka wytrzymałość

Kanał jest codziennie narażony na duże siły  mechaniczne, działające na jego całą konstrukcję. Dlatego już przy umieszczaniu w gruncie albo przy renowacji należy zwracać uwagę na prawidłowe i przede wszystkim dostateczne wzmocnienie.

 Rowingi wieloosiowezestawy rowingów i włókniny albo zestawy rowingów i mat firmy Vitrulan mogą dzięki właściwemu ukierunkowaniu włókien zostać perfekcyjnie dopasowane do działających w czasie eksploatacji sił. Dzięki ukierunkowaniu włókien odpowiednio do występujących obciążeń mogą one przejmować bardzo duże siły i przekazywać je do elementu eksploatacjnego w sposób równomierny, bez negatywnych skutków.

do rowingów wieloosiowych  do zestawów rowingów i włókniny  do zestawów rowingów i mat

Perfekcyjna płaskość

Przy tzw. "reliningu przy użyciu rękawa" dokonuje się w trwały sposób naprawy uszkodzonych odcinków kanału. W naprawiany odcinek wciąga się wielowarstwowy, nasycony żywicą rękaw tekstylny, tzw. rękaw wykładzinowy albo Inliner i następnie wprowadza się sprężone powietrze. Wskutek tego rękaw dopasowuje się perfekcyjnie do rury zewnętrznej i utwardza w ciągu kilku godzin. 

Jako warstwa środkowa, pomiędzy warstwami tekstylnymi, nadają się rowingi wieloosiowe firmy Vitrulan. Oprócz działania wzmacniającego, są one również gładkie, wskutek czego zapobiega się powstawaniu fałd albo deformacji, które mogłyby doprowadzić do tworzenia się rys podczas dalszej obróbki.

Dodatkowo, w celu wzmocnienia folii ochronnej rękawa można również zastosować tkaninę techniczną .

do rowingów wieloosiowych  do tkanin technicznych

Więcej informacji w broszurach zamieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij