Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Szkutnictwo

Lżejsze, wytrzymalsze, zapewniające lepsze osiągi - z takimi wymaganiami są coraz częściej konfrontowani producenci łodzi. Vitrulan oferuje do tego specjalne wyroby, mające korzystny wpływ zarówno na przetwarzanie jak i na późniejsze zastosowanie.

Mała masa

Szkutnictwo rozwija się bardzo dynamicznie. Wciąż poszukuje się nowych dróg, aby zminimalizować masę całkowitą i związane z tym zużycie paliwa . Jednak często powoduje to obniżenie wytrzymałości całej konstrukcji wskutek zredukowania materiałów konstrukcyjnych.

Inaczej dzieje się przy zastosowaniu rowingów wieloosiowych i rowingów hybrydowychfirmy Vitrulan: dzięki różnym możliwościom ukierunkowania włókien można je bardzo dobrze dostosować do występujących sił oraz zapewnić możliwie najwyższą wytrzymałość.

To samo dotyczy tkanin rowingowych wykonanych z włókna szklanego albo węglowego, posiadających doskonałe właściwości techniczne i mechaniczne .

Dzięki wzmacniającemu działaniu tych produktów potrzebna jest w rezultacie mniejsza liczba warstw wzmacniających, co znacznie zmniejsza masę całkowitą elementu konstrukcyjnego i ponadto zmniejsza nakład na stosowane wkładki. 

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych  do tkanin technicznych

Zoptymalizowany przepływ żywicy

Lekkie materiały wielowarstwowe zawsze przyczyniały się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji i nadają się do zastosowania w warunkach sprzyjających korozji i stawiających duże wymagania w środowisku morskim.

Wyroby z żywicy i zszyte maty firmy Vitrulan nadają się szczególnie dobrze do dalszego przetwarzania za pomocą infuzji żywicy.

HighFlow Marine, opracowana specjalnie dla szkutnictwa, umożliwia całkowite zwilżenie tkaniny i minimalizuje liczbę porów powietrza, przy zwiększonej do 500% prędkości procesu wytwarzania materiału wielowarstwowego. Pozwala to na zmniejszenie całkowitych kosztów produkcji nawet o 15%.

 

do wyrobów z żywic  do zszytych mat

Zoptymalizowane przejmowanie sił

Na pełnym morzu wszystkie elementy jednostki pływającej są poddane działaniu dużych  sił mechanicznych, zarówno rufa, kil, maszt, pokład jak i nadbudówki. Dla zapewnienia długotrwałej wytrzymałości decydującą rolę odgrywa prawidłowa konstrukcja tych elementów.

Przez ustawienie włókien odpowiednio do działających sił rowingi wieloosiowe oraz rowingi hybrydowe firmy Vitrulan zostają perfekcyjnie dobrane do działających sił. Dzięki temu udaje się przejmować maksymalne obciążenie w wymaganym kierunku i odprowadzać do elementu konstrukcyjnego, nie powodując jego uszkodzeń.

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych

Szybkie wypełnianie form

Przez zastosowanie zszytych mat albo połączenia zszytych mat z rowingami wieloosiowymi lub rowingami hybrydowymi ,tworzącymi zestaw rowingów i mat, można w łatwy sposób zwiększyć wydajność pracy , ponieważ jedna warstwa odpowiada nawet czterem oddzielnym warstwom wzmacniającym.

Również przy zastosowaniu tylko rowingów wieloosiowych irowingów hybrydowych będzie potrzeba mniej warstw wzmacniających, ponieważ dzięki odpowiednio ukierunkowanym włóknom już jedna warstwa zapewnia odpowiednie właściwości mechaniczne. 

do zszytych mat   do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych

Samoprzylepne

Większość tkanin technicznych i kompozytów posiada powłokę klejową kompatybilną z poliestrami albo estrami winylu i posiada szerokość do 127 cm. Klej utrzymuje położenie wzmocnień podczas napełniania i zamykania formy.

DO TKANIN TECHNICZNYCH I KOMPOZYTÓW

Dobra zdolność drapowania

Dobra zdolność drapowania jest szczególnie ważna, aby zapobiec tworzeniu się fałd albo obszarów nadmiernie nasyconych żywicą, które mogą mieć skłonność do tworzenia rys.

Rowingi wieloosiowe,, rowingi hybrydowe, tkaniny rowingowe oraz tkaniny hybrydowe produkcji firmy Vitrulan mogą być indywidualnie dobierane do każdego przypadku zastosowania, dzięki czemu można bez problemu wypełniać nawet formy o trudnych kształtach.

do rowingów wieloosiowych  do rowingów hybrydowych  do tkanin technicznych  do tkanin hybrydowych

Więcej informacji w broszurach zamieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij