Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Izolacja elektryczna

Wyroby zastosowane do izolacji części przewodzących prąd elektryczny, jak przewody albo transformatory, muszą spełniać szczególne wymagania, aby zapewnić jak najlepszą ochronę. Tekstylia techniczne firmy Vitrulan zapewniają - zależnie od przeznaczenia - szczególną ochronę przed uderzeniami i drganiami, są szczególnie wytrzymałe i jednocześnie elastyczne oraz można im nadawać różne właściwości.

Optymalna wytrzymałość i elastyczność

 Izolacja przewodów elektrycznych musi być szczególnie elastyczna ale również wytrzymała na rozrywanie oraz odporna na działające siły, jak drgania i uderzenia.

Te same wymagania dotyczą również izolacji zewnętrznej transformatorów elektrycznych, aby zapewnić rdzeniowi odpowiednią ochronę przed wszelkimi rodzajami drgań i uderzeń. W najgorszym wypadku mogą one mieć niekorzystny wpływ na moc.

Dzięki różnym możliwościom połączeń udało się w  tkaninach technicznych firmy Vitrulan połączyć w jednym wyrobie różne właściwości materiałowe. Tym samym można zaprojektować i wyprodukować odpowiedni wyrób dla każdego przypadku zastosowania.

  Nasączone żywicą, tkaniny techniczne umieścić pod zewnętrzną powłoką transformatora, aby lepiej przejmować działające siły mechaniczne i chronić przed nimi rdzeń transformatora.

do tkanin technicznych

Możliwość indywidualnego wyposażania

W zależności od dziedziny zastosowania nieodzowne są szczególna odporność na temperaturę, promieniowanie ultrafioletowe albo alkalia oraz właściwości samogasnące lub hamujące rozprzestrzenianie się płomienia  stosowanych wyrobów, które mogą wyraźnie przedłużyć ich trwałość.

W zależności od wymagań tkaniny techniczne firmy Vitrulan mogą posiadać różne powłoki, aby nadać wyrobowi dodatkowe właściwości.

do tkanin technicznych

Więcej informacji w broszurach umieszczonych w centrum pobierania:


Do centrum pobierania

Zamknij