Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Zrównoważony rozwój w firmie Vitrulan

Tak ciasno jak są ze sobą splecione nici naszej tkaniny, czujemy się związani z tematem zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważonego rozwoju definiujemy nie tylko w kategoriach wykorzystania naturalnych i odnawialnych surowców, takich jak np. naturalne włókna, ale przede wszystkim jako odpowiedzialność za nasze środowisko i przestrzeń życiową przyszłych pokoleń. Temat zrównoważonego rozwoju jest w firmie Vitrulan oczywistością, która jest stale wzmacniana i znajduje odzwierciedlenie w obszarach środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Środowisko

Każdego dnia pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów i procesów, optymalnym wykorzystaniem zasobów i unikaniem niepotrzebnego transportu w celu ochrony środowiska.

Rezygnujemy na przykład ze stosowania szkodliwych substancji, co potwierdza m.in. certyfikat OEKO-TEX. Jednak nie jest wystarczające, abyśmy zwracali uwagę na przyjazny dla środowiska rozwój i produkcję oraz funkcjonujące zarządzanie cyklem - jest dla nas szczególnie ważne, aby nasze produkty prowadziły do ​​​​bardziej zrównoważonego rozwoju u naszych klientów: Nasze tkaniny siatkowe i tapety z włókna szklanego opracowywane są m.in. w celu zwiększenia żywotności budynków, wydłużenia cykli remontowych oraz generowania oszczędności energii; nasze ogrzewanie na podczerwień może być eksploatowane prawie neutralnie pod względem emisji CO2 w połączeniu z systemem fotowoltaicznym - bez użycia rur grzewczych, grzejników lub palnika, a tym samym całkowicie oszczędzając zasoby; nasze Techniczne Tekstylia i Kompozyty są niekiedy wykorzystywane w lekkich konstrukcjach, dzięki czemu na przykład ​​turbiny wiatrowe mogą dostarczać więcej energii przy użyciu większych łopat wirnika przy takim samym zapotrzebowaniu na powierzchnię lub pojazdy o tej samej mocy zużywają mniej energii.

Społeczność

Nasi pracownicy są dla nas bardzo ważni. To właśnie oni swoim doświadczeniem i różnorodnością w znaczący sposób przyczyniają się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa. W związku z tym uważamy, że naszym obowiązkiem jest również długoterminowe spełnianie wymagań naszych pracowników - poprzez rozwój personalny i organizacyjny, który oferuje szerokie perspektywy rozwoju, atrakcyjne i znaczące zadania oraz duży wybór szkoleń i możliwości dalszego kształcenia. Ale to nie wszystko: oferujemy elastyczne modele czasu pracy umożliwiające pogodzenie pracy i rodziny, czujemy się zobowiązani wobec naszych pracowników w zakresie ochrony ich zdrowia i praw pracowniczych, a oprócz tolerancji i równości wspieramy również organizacje charytatywne w ramach Corporate Citizenships.

Zarządzanie

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie zorientowanego na przyszłość, społecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem zakłada szereg wymagań. Obejmuje to oprócz gotowości do ponoszenia odpowiedzialności, funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem i fundamentalnie wymaganej zgodności z normami – zatem przestrzegania przepisów prawa, dyrektyw i dobrowolnych kodeksów - oczywiście również jasne, przejrzyste raportowanie ESG oraz włączenie zasad ESG Compliance do strategii przedsiębiorstwa. Intensywnie pracujemy jako zespół nad dwoma ostatnimi tematami – aby stworzyć rozwijającą się organizację zrównoważonego rozwoju ESG, która zawsze integruje aspekty społeczne i ekologiczne.

Zamknij