Lista obserwacyjna do zamówienia próbki

Obowiązek informacyjny zgodnie z artykułem 13 RODO

O czym chcemy państwa poinformować?

Nowe europejskie prawo o ochronie danych osobowych zobowiązuje nas do udzielania Państwu informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Odbywa się to w indywidualnym przypadku, w miarę możliwości, np. jeśli zawierają Państwo z nami umowę lub zamawiają newsletter. Aby móc poinformować Państwa w jak najszerszym zakresie o tym, kiedy i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu jako osobie zainteresowanej, podsumowaliśmy poniżej najważniejsze przypadki dla Państwa. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dalszych informacji. Dane kontaktowe wymieniono poniżej, podobnie jak inne obowiązki informacyjne zgodnie z artykułem 13 RODO.

Podmiot odpowiedzialny

Vitrulan Holding GmbH
Vitrulan Textile Glass GmbH
Vitrulan Technical Textiles GmbH
V4heat GmbH
Vitrulan Composites Oy
reprezentowany przez dyrektora zarządzającego
Ralfa Barthmanna
Bernecker Strasse 8
95509 Marktschorgast
Telefon +49 9227 77 0
E-mail: info(at)vitrulan.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych
Vitrulan Holding GmbH
Bernecker Strasse 8
95509 Marktschorgast
E-mail: datenschutz(at)vitrulan.com

1. Cele przetwarzania danych i ich podstawa prawna

Istnieje wiele indywidualnych celów, dla których kontaktują się Państwo z nami bądź my z Państwem; tak samo zróżnicowane mogą być przesyłane i przetwarzane w tych cekach dane. Zebraliśmy tutaj typowe dla Państwa przypadki wzgl. cele i wymieniliśmy zazwyczaj powstające kategorie danych oraz powiązaną podstawę prawną. Informacje o innych celach niewymienionych tutaj zostaną podane w momencie pobierania (patrz tabela str. 2)

2. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu ich pobierania. Ponieważ ustawodawca wydał bardzo wiele różnych obowiązków przechowywania, których musimy przestrzegać, dane zostaną usunięte natychmiast po upływie tych terminów.

3. Odbiorcy

Wyżej wymienione dane są przetwarzane głównie w naszej firmie, są jednak udostępniane tylko każdorazowo właściwym działom specjalistycznym lub dozwolony jest dostęp do nich. Ponieważ nie świadczmy wszystkich usług sami, korzystamy z różnych usługodawców / dostawców, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowne regulacje w celu ochrony Państwa danych. Innymi odbiorcami mogą być na przykład organy państwowe, którym musimy przekazywać dane na podstawie zobowiązań ustawowych.

Korzystamy z usługodawców między innymi w następujących celach:

 • wykonywanie zleceń drukowania
 • działania marketingowe
 • wsparcie i utrzymanie usług IT
 • hosting strony internetowej

4. Możliwość sprzeciwu, odwołania i usunięcia

Maja Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w określonych celach. Mogą to Państwo zrobić pod powyższymi danymi kontaktowymi. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, wówczas oczywiście zawsze mają Państwo prawo do wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Jeśli nic więcej nie zostało wymienione, wówczas mogą Państwo wysłać sprzeciw nieformalnie na nasz adres lub adresy email wymienione powyżej.

5. Prawa osoby zainteresowanej

Mają Państwo następujące prawa do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych: Prawo do informacji, korekty lub usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Maja Państwo ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dalsze informacje

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na naszych stronach internetowych.

 

Finalités types (exemples)Catégories de données traitéesBase juridiqueEffacement
 
 • Wszystkie aspekty związane z Państwa umową jako klienta lub dostawcy, w tym pytania, reklamacje
 • Zakup towarów lub usług
 

Imię, nazwisko, adres, elektroniczne dane kontaktowe, np. adres email, numer telefonu

Inicjacja i realizacja umów lub statutu (art. 6 ust. 1 punkt 1b) RODO)Natychmiast po ustaniu istnienia celu (załatwienie) lub po zakończeniu obowiązującego okresu przechowywania.
 
 • Subskrypcja newslettera (e-mail/druk)
 • Reklama e-mailowa
 • Publikacja zdjęć
 • Przeprowadzanie ankiet
  online
 
Adres e-mail/adres, nazwisko, imię, przedmiot zgody

Zgoda (art. 6 ust. 1 punkt a) RODO)

Natychmiast po wycofaniu zgody
 
 • Archiwizacja dokumentów umowy i księgowania zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi Przechowywania
 

Wszystkie rodzaje danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać, np. wpływy płatności na rzecz osób, transakcje biznesowe

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 punkt c) RODO)Natychmiast po ustaniu istnienia celu (załatwienie) lub po zakończeniu obowiązującego okresu przechowywania.
 
 • Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych w ramach komunikacji, realizacji zleceń i projektów, np. w Outlook, CMR

 • Ocena do celów  statystycznych także poprzez pseudonimowanie i anonimowanie

 • Akcje reklamowe pocztą


 • Sprawozdania filmowe / fotograficzne z wydarzeń

 

Dane kontaktowe i dane pierwotne klientów, dostawców i partnerów projektowych


 

Przetworzone dane odpowiadają pierwotnie przetworzonym danym plus podsumowane dane oceny


Nazwisko, adres, przedmiot reklamy


Materiał fotograficzny z rozpoznawalnymi twarzami
Ochrona uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 punkt 1) f RODO)

Natychmiast po ustaniu istnienia celu (załatwienie) lub po zakończeniu obowiązującego okresu przechowywania.

 
 • Przekazywanie spraw biznesowych dotyczących windykacji
 • Przeprowadzanie ankiet
  online
 

Wymagane dane dotyczące płatności z pierwotnej transakcji biznesowej

Zmiana celu, która jest zgodna z pierwotnym celem (art. 6 ust. 4 RODO)Natychmiast po ustaniu istnienia celu (załatwienie) lub po zakończeniu obowiązującego okresu przechowywania.

Download PDF Obowiązek informacyjny zgodnie z artykułem 13 RODO

Version 1.7 (06/2021)

Zamknij